Witaj
Gość

Wątek: REGULAMIN!  (Przeczytany 9483 razy)

REGULAMIN!
« dnia: Czerwiec 24, 2010, 01:14:59 pm »
[Link do spisu treści]

Tytuł I Publikowane treści

[Obowiązywanie Regulaminu]
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich zarejestrowanych użytkowników forum Nieoficjalnej polskiej strony Lineage 2 lineage2.com.pl, znajdującym się pod adresem: forum.lineage2.com.pl/ - zwanych dalej „użytkownikami”.

[Publikowane treści]
2.1. Użytkownik powinien stosować się do ogólnych reguł Netykiety, czyli ogólnego, zasadniczo niepisanego kodeksu etyki i dobrych obyczajów obowiązującego w sieci. W szczególności użytkownik powinien używać poprawnej polszczyzny, a niedozwolone jest:
2.1.1. Używanie wulgaryzmów w stosunku do innych użytkowników
2.1.2. Nadużywanie wulgaryzmów
2.1.3. Publikowanie treści agresywnych, obraźliwych, opryskliwych, rażących czyjeś uczucia religijne, o narkotykach, przemocy, treściach amoralnych, pornograficznych, rasistowskich, faszystowskich lub niezgodnych z polskim prawem
2.1.4. Floodowanie
2.1.5. Spamowanie
2.1.6. Karmienie trolli
2.1.7. Pisanie używając wyłącznie DUŻYCH LITER lub Zn!3kRzTaŁc4n1e tekstu
2.2. Niedozwolone jest publikowanie danych osobowych innego użytkownika bez jego wyraźnej zgody, wyrażonej na forum w publicznej wiadomości.

[Działy i poddziały]
3.1. Nowe tematy należy zakładać w przeznaczonych do tego działach lub poddziałach.
3.2. W poszczególnych działach i poddziałach w formie przepisów szczególnych obowiązują regulaminy tych działów lub poddziałów.

[Nazwa tematu]
4.1. Nazewnictwo tematu powinno nieść za sobą walor informacyjny co do jego zawartości.
4.2. Za nazwę tematu bez waloru informacyjnego uważa się zwłaszcza: „Pomocy”, „Help”.

[Zawartość nowych tematów]
5.1. Zakładane tematy nie mogą zawierać:
5.1.1. Informacji o zarabianiu w internecie z umieszczeniem ref-linka
5.1.2. Ogłoszeń o kupnie i sprzedaży rzeczy związanych z grą za prawdziwe pieniądze, których jedyną zawartością jest link do portalu aukcyjnego

[Narzędzie „Szukaj”]
6. Przed założeniem nowego tematu należy użyć narzędzia „Szukaj”, by sprawdzić, czy dana materia nie została poruszona wcześniej w innym temacie i wykorzystać go w razie jego znalezienia.

[Publikacja reklam]
7.1. Należy skonsultować się z Administratorem poprzez prywatną wiadomość przed publikacją:
7.1.1. Jakichkolwiek reklam, z wyjątkiem reklam serwerów do Lineage 2 lub innych gier, reklam serwerów do posługiwania się programami do komunikacji głosowej lub ankiet studenckich o tematyce związanej z grami komputerowymi
7.2. Administracja może zakazać publikacji treści wymienionych w tym artykule. Moderacja usuwa treści opublikowane mimo zakazu.
7.3. Brak odpowiedzi Administratora na prywatną wiadomość w ciągu 14 dni należy rozumieć jako zakaz publikacji treści.

[Nick, podpis, avatar]
8.1. Nick, podpis, avatar, nie mogą naruszać przepisów niniejszego regulaminu.
8.2. Jeżeli podpis użytkownika przeszkadza w normalnym przeglądaniu forum, Moderator może go skrócić, a użytkownik może otrzymać ostrzeżenie.

Tytuł II Rangi funkcyjne

Dział I Administracja i Moderacja forum

[Rangi Moderacji i Administracji]
9.1. Przepisy o Moderacji forum odnoszą się odpowiednio do Administracji forum.
9.2. Jako Administrację uznaje się osoby z przyznaną rangą:
9.2.1. Starego Admina
9.2.2. Administratora i Młodszego Admina
9.3. Jako Moderację uznaje się osoby z przyznaną rangą:
9.3.1. Super Moderatora
9.3.2. Moderatora

Rozdział I Moderacja

[Moderacja]
10.1. Moderacja nadzoruje aktywność użytkowników na całym forum i wykonuje postanowienia przepisów niniejszego Regulaminu.
10.2. Super Moderator nadzoruje pracę Moderatorów i rozstrzyga ich spory.
10.3. Moderacja pełni swoje funkcje do odwołania.

[Obowiązki Moderacji]
11.1. Moderacja w wykonywaniu swoich funkcji powinna być bezstronna, obiektywna, w tym zwłaszcza nie może faworyzować konkretnych użytkowników lub grup użytkowników.
11.2. Moderacja powinna postępować przykładnie wobec innych użytkowników, zwłaszcza w odniesieniu do języka wypowiedzi. Nie może pisać wulgaryzmów lub stosować pozornych cenzur.
11.3. Moderacja wykonuje swoje funkcje jednomyślnie. Wszelkie problemy są rozstrzygane tylko w specjalnych, ukrytych działach.

[Skarga na Moderację]
12. Jeżeli Moderacja forum przekracza swoje kompetencje, należy poinformować o tym fakcie Administrację prywatną wiadomością i powstrzymać się od komentarzy na forum publicznym.

Rozdział II Administracja

[Administracja]
13.1. Administracja zajmuje się wprowadzaniem zmian na forum.
13.2. Administracja rozpatruje również skargi na Moderację, wydaje wiążące decyzje odnośnie wykładni przepisów Regulaminu i współpracuje z Super Moderatorem w rozstrzyganiu problemów przedstawionych przez Moderację.
13.3. Bieżącymi sprawami forum zajmuje się tylko Młodszy Admin i Administrator. Stary Admin doradza Administracji przy wprowadzaniu szczególnie istotnych zmian z decydującym głosem.

[Obowiązki Administracji]
14.1. Administracja podejmuje decyzje jednomyślnie.
14.2. Szczególnie istotne zmiany wprowadzane są po obowiązkowej konsultacji z udziałem wszystkich Administratorów. Każdy Administrator może skutecznie zawetować zmianę. Konsultacje trwają siedem dni, po których wspólna decyzja jest wprowadzana w życie. Brak wypowiedzi Administratora w tym okresie oznacza jego zgodę na dokonanie zmian.

Dział II Kary i nagrody

[Kara i nagroda]
15.1. Karą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest przyznanie użytkownikowi procentowego ostrzeżenia (ostrzeżenie), potępienia (minus) lub zbanowanie.
15.2. Nagrodą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest przyznanie użytkownikowi pochwały (plus), specjalnej rangi lub zmniejszenie poziomu ostrzeżenia.

Rozdział I Nagrody

[Zmniejszenie poziomu ostrzeżenia]
16.1. Moderacja zmniejsza poziom ostrzeżenia za przygotowanie dobrej jakości prezentacji lub poradnika związanego z tematyką Lineage 2. Zmniejszenie poziomu ostrzeżenia następuje po zgłoszeniu poradnika do Moderacji poprzez prywatną wiadomość.
16.2. Moderacja zmniejsza poziom ostrzeżenia również za wybitny wkład lub wybitne posługi dla społeczności forum, w tym również częstą pomoc użytkownikom w dziale „HELP!”.
16.3. Użytkownik może zmniejszyć swój poziom ostrzeżenia korzystając ze Sklepiku.

[Pochwała]
17.1. Moderacja przyznaje pochwałę lub pochwały użytkownikowi, który wnosi pozytywny wkład dla społeczności forum, zwłaszcza pomagając innym, publikując poradniki, prezentacje, informacje związane z tematyką Lineage 2 i innych gier i zgłaszając naruszenia Regulaminu do Moderacji.

[Wyróżniony]
18.1. Za wkład dla społeczności forum użytkownik może otrzymać rangę Wyróżnionego i otrzymać dostęp do specjalnych, ukrytych działów oraz wpis na Ścianę Chwały.
18.2. Użytkownicy zgłaszani są przez Moderację do 25. dnia miesiąca, a wybierani do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Wybór następuje przez głosowanie w gronie Moderacji. Ranga przyznawana jest na określony miesiąc kalendarzowy.

[Literat]
19. Za częste publikacje w dziale Arts & Novels lub wygraną w konkursie o tematyce literackiej użytkownik może otrzymać rangę Literata. Ranga przyznawana jest permanentnie.

[VIP]
20. Za wyjątkowe zasługi dla społeczności forum użytkownik może otrzymać rangę VIP i otrzymać dostęp do specjalnych, ukrytych działów. Ranga przyznawana jest permanentnie.

[Moderator Miesiąca]
21.1. Za wkład dla społeczności forum Moderator może otrzymać rangę Moderatora Miesiąca i otrzymać dwie pochwały i dostęp do specjalnych, ukrytych działów.
21.2. Moderatorzy zgłaszani są przez Super Moderatora i Administrację do 25. dnia miesiąca, a wybierani do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Wybór następuje przez głosowanie w gronie zgłaszających. Ranga przyznawana jest na określony miesiąc kalendarzowy.

[Stary Admin]
22. Za wyjątkowe zasługi dla społeczności forum i długi czas pracy Administrator, który decyduje się przejść w stan spoczynku i nie brać udziału w bieżących sprawach forum może otrzymać rangę Starego Admina. Ranga przyznawana jest permanentnie.

Rozdział II Kary

[Ostrzeżenie i potępienie]
23.1. Za naruszenie przepisów Regulaminu Moderacja może przyznać użytkownikowi ostrzeżenie. Wartość przyznawanego ostrzeżenia określa Regulamin. Moderacja zawsze niezależnie decyduje o przyznaniu ostrzeżenia w danej sprawie.
23.2. Wartość przyznawanego ostrzeżenia za odpowiednie naruszenie wynosi:
23.2.1. 5% - Spamowanie
23.2.2. 5% - Double post
23.2.3. 5% - Zła nazwa tematu
23.2.4. 5% - Zakładanie nowego tematu w nieodpowiednim dziale
23.2.5. 15% - Obrażanie innego użytkownika lub jego rodziny
23.2.6. 15% - Publikowanie treści rasistowskich
23.2.7. 15% - Publikowanie linków do pobrania treści z nielegalnych źródeł
23.2.8. 20% - Używanie wulgaryzmów wobec innego użytkownika lub nadużywanie wulgaryzmów
23.2.9. 20% - Publikowanie danych osobowych innego użytkownika bez jego wyraźnej zgody
23.2.10. 20%  - Publikowanie linków do programów botujących, radarów i innych modyfikujących grę komputerową online w sposób, który daje graczowi nienaturalnie nierówną przewagę w stosunku do innych graczy, którzy nie używają tych programów bądź kierują postacią bez potrzeby stałej ingerencji gracza
23.3. Po osiągnięciu pułapu wartości ostrzeżenia o wartości:
23.3.1. 30% - użytkownik zostaje dodany do listy Obserwowanych
23.3.2. 70% - użytkownik zostaje dodany do listy Moderowanych i każdy jego post przed publikacją musi zostać zaakceptowany przez Moderację forum
23.3.3. 100% - użytkownik zostaje zbanowany
23.4. Jeżeli użytkownik więcej niż jeden raz narusza przepisy Regulaminu na tej samej podstawie ostrzeżenia, drugie i każde kolejne przyznawane ostrzeżenie ma wartość dwukrotnie większą niż podstawowa.
23.5 Jeżeli naruszenie użytkownika zawiera znamiona dwóch lub więcej podstaw naruszeń, nawet w kilku różnych, pisanych w nieodległym okresie postach, punkty procentowe sumuje się i ostrzeżenie przyznaje łącznie.
23.6. Za naruszenia o niewielkim znaczeniu Moderacja może przyznać potępienie.

[Zbanowanie]
24.1. Użytkownik zostaje zbanowany za wybitny brak szacunku do innych użytkowników, pracy Moderacji i Administracji forum lub za naruszenie Regulaminu w postaci publikowania:
24.1.1. Materiałów pornograficznych
24.1.1. Ref-linków, za kliknięcie których publikujący otrzymuje prawdziwe pieniądze
24.1.2. Linków z wirusami
24.1.3. Tematów-linków do portali aukcyjnych
24.1.4. Materiałów rasistowskich, faszystowskich lub innych niezgodnych z polskim prawem
24.2. Spam-boty, boty reklamowe i inne są banowane.

[Alt-konta]
25.1. Jeżeli użytkownik, który zarejestrował kilka kont (alt-konta) osiągnął łącznie na tych kontach poziom ostrzeżenia, za który zostałby dodany do listy Moderowanych, konto z którego korzysta najczęściej zostaje dodane do listy Moderowanych, a pozostałe konta użytkownika zostają zbanowane.
25.2. Jeżeli użytkownik, który zarejestrował kilka kont został zbanowany na jednym z tych kont, pozostałe konta użytkownika zostają zbanowane.

Tytuł III Słownik użytych pojęć

[Słownik]
26. Na potrzeby przepisów niniejszego Regulaminu, rozumie się jako sformułowanie:
26.1. „Floodowanie” - wielokrotne wysyłanie tej samej wiadomości
26.2. „Forum publiczne” - publikowanie lub inne działanie wykonane w sposób widoczny dla wszystkich użytkowników forum, którzy nie zostali zbanowani
26.3. „Gwiazdki” - kolorowe kwadraty odznaczające rangę lub brak rangi użytkownika, znajdujące się miedzy nazwą rangi a avatarem
26.4. „Karmienie trolli” - wchodzenie w polemikę z osobą piszącą wyłącznie w celu potęgowania konfliktu
26.5. „Materiały pornograficzne” - za Encyklopedią PWN
26.6. „Narzędzie Szukaj” - narzędzie do przeszukiwania treści publikowanych na forum przy pomocy określonych fraz, dostępne pod tym linkiem
26.7. „Publikowanie” - Przesyłanie treści przez użytkownika w sposób, który umożliwia wgląd do nich innym użytkownikom, zwłaszcza poprzez tekst wiadomości, wiadomości prywatnej, wiadomości w Shoutboksie, w tym także treści multimedialne
26.8. „Ranga” - widoczna dla wszystkich nazwa określonej grupy użytkowników, która pozwala na wykorzystywanie dodatkowych funkcji forum i wiąże się z określonymi uprawnieniami lub obowiązkami
26.9. „Ref-linki” - adres internetowy, po kliknięciu w który przypisana do niego osoba otrzymuje określone korzyści majątkowe (prawdziwe lub wirtualne)
26.10. „Reklama” - za Słownikiem języka polskiego PWN
26.11. „Spamowanie” - publikowanie treści niebędących rzeczywistą, merytoryczną wypowiedzią użytkownika
26.12. „Specjalna ranga” - Prestiżowa ranga przyznawana użytkownikowi, z jej posiadaniem nie wiążą się dodatkowe obowiązki
26.13. „Przejście w stan spoczynku” - Rezygnacja z zajmowania się bieżącymi sprawami forum przez Administratora
26.14. „Temat” - Wątek tworzony w określonym dziale na forum; może zawierać ankietę
26.15. „Wiadomość prywatna” - Wiadomość napisana i wysłana przez użytkownika przy pomocy funkcji „Prywatna wiadomość” do innego użytkownika lub użytkowników
26.16. „Wiadomość publiczna” - Wiadomość napisana i wysłana przez użytkownika w temacie na forum publicznym
26.17. „Wirusy” - za Słownikiem języka polskiego PWN
26.18. „Wulgaryzmy” - wyraz lub wyrażenie użyte w celu obrażenia innej osoby lub powszechnie uznane za wulgarne
26.19. „Zbanowanie” - zablokowanie możliwości używania forum przez użytkownika, rejestracji lub używania kont o określonym adresie IP, e-mail, hosta na określony czas lub permanentnie

Tytuł IV Zmiany regulaminu

[Zmiany w treści Regulaminu]
27. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Administrację w całości lub części po siedmiu dniach od ogłoszenia nowego brzmienia. Przy zmianach w części, przez jeden miesiąc treść zmieniona jest napisana w kolorze czerwonym i dopiskiem dnia ogłoszenia.

[Początek obowiązywania Regulaminu]
28. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2016 roku.Spis treści:
Tytuł I Publikowane treści
1. [Obowiązywanie Regulaminu]
2. [Publikowane treści]
3. [Działy i poddziały]
4. [Nazwa tematu]
5. [Zawartość nowych tematów]
6. [Narzędzie „Szukaj”]
7. [Publikacja reklam]
8. [Nick, podpis, avatar]
Tytuł II Rangi funkcyjne
Dział I Administracja i Moderacja forum
Rozdział I Moderacja
9. [Rangi Moderacji i Administracji]
10. [Moderacja]
11. [Obowiązki Moderacji]
12. [Skarga na Moderację]
Rozdział II Administracja
13. [Administracja]
14. [Obowiązki Administracji]
Dział II Kary i nagrody
15. [Kara i nagroda]
Rozdział I Nagrody
16. [Zmniejszenie poziomu ostrzeżenia]
17. [Pochwała]
18. [Wyróżniony]
19. [Literat]
20. [VIP]
21. [Moderator Miesiąca]
22. [Stary Admin]
Rozdział II Kary
23. [Ostrzeżenie i potępienie]
24. [Zbanowanie]
25. [Alt-konta]
Tytuł III Słownik użytych pojęć
26. [Słownik]
Tytuł IV Zmiany regulaminu
27. [Zmiany w treści Regulaminu]
28. [Początek obowiązywania Regulaminu]
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 06, 2016, 04:25:29 pm wysłana przez Soulern »